Offensive konventioner

For bridgeinteresserede især

Hvad er offensiv

I bridgesproget bliver anvendelsen af ordet offensiv brugt som en informativ, forklarende sætning eller beskrivelse af en åbning eller en melding ( bud) i meldekonkurrencen. Mange bridge teoretikere, forfattere, erfarne spillere og bridgespillere har udtænkt metoder, kunstige og naturlige, for at forsvare, forstyrre, konkurrere, hindre og afværge. Disse forsvarsmetoder er blevet accepteret af bridge samfundet og af bridgens styrende organer for at tilføje en sportslig chance, et muligt modangreb, et beregnet element for em bridgespiller i konkurrencemæssige begivenheder.

Steens 2 NT

Stens 2NT er en slemsøgende konvention.

Hvorfor & hvordan

Med åbning i en majorfarve og svarer med en ditto er en slem muligvis indenfor række vidde, især hvis der er en god tilpasning og kortfarver. Det skal undersøges. 
Svarer starter undersøgelsen med en 2NT, som åbner skal alertere (melding udenfor grundsystemet).
Åbner beskriver sin hånd i anden melderunde, og det er så svarer, som kan se om der er grund til at gå videre.

Gerber

Gerber er en slemsøgende konvention.

Note

Denne konvention har den fordel fremfor andre slemsøgende konventioner (Blackwood, Blackwood Morrow) at den giver mere meldeplads for den, som skal svare på konventioner. 
Konventionen kan ikke anvendes, dersom er meldt naturligt tidligere i meldeforløbet. Hvis man gør brug af 1åbninger på 3 kort, regnes dette ikke som en naturlig åbning, og Gerber kan derfor anvendes i den situation.