Måske Kursist?

For bridgeinteresserede især

Vil du lære at spille bridge?

Så  kan du gøre det A: alene ved selvstudium , B: selvstudium i en gruppe med minimum 5 spillere eller C: i en bridgeklub, som tilbyder undervisning en fast ugeaften med underviser.
Min gratis faglige og pædagogiske støtte kan foregå via skype, e-mail, personlig tilstedeværelse hos dig eller hos mig eller i klubregi.

Tips til dig

som overvejer inden længe at lære at spille Bridge

Klubundervisning: Overvej om du kan afse tid til 14 aftener fra 19:00 til 22:15 om efteråret og foråret til trods for * eventuelle bedsteforældre pligter, * biografbesøg, * andre fristende tilbud?
Der er ikke mødepligt, men dine medkursister vil savne dig, når du ikke er der. Underviserens planlægning kan også blive negativt påvirket af for store huller i deltagelsen af undervisningen.
Selvstudium: Det kræver megen selvdisciplin at holde ud. 
Selvstudium med støtte: Kræver også selvdisciplin, men du er ikke alene.

Så er det muligt

Klubbridge: ind på nette den klub, som er nærmest dig. Bor du her på Sydsjælland eller Møn-Bogø anbefaler jeg Møn Bridgeklub, hvor et hold søges startet primo september 2020. Tilmelding til kursus i Møn Bridgeklub skal rettes til formanden Jens Erik Hammer på telefon 2099 2483 eller email jenserikhammer@gmail.com. 
Hold dig eventuelt orienteret på Møn Bridgeklubs hjemmeside om dens terminer for nye kurser, https://www.moen-bridgeklub.dk/
Selvstudium uden og med støtte: Kontakt mig for en uddybende samtale.

Tips til dig

som er startet på bridgeundervisningen

Klubbridge: Sæt dig ind i underviserens planlagte undervisningsformer og -planer. Følg dem loyalt. 
Selvstudium: Hold dig til din plan (som du eventuelt har aftalt med mig). Skaf dig en mentor og spil "bold" med vedkommende, når du føler dig presset.
Selvstudium med støtte: Hold dig til den arbejdsform vi har valgt. Den kan indeholde aktiviteter, som dækker alle læringsformer - auditivt, visuelt, praktiske øvelser med kort i hånd, videoer med bøgernes teori og spil. Vi aftaler de former, som passer bedst til dig.

Så er det muligt

Klubbridge: Så er du i gode hænder. Støt loyalt op.
Selvstudium: Holder du ud, så kan du ved gode venners hjælp få fornøjelse af spillet på jeres fælles niveau. 
Selvstudium med støtte: Så er du seriøst på vej til at spille kvalificeret bridge og udvikle dig sammen med glæden ved spillet.

Tips til dig

som har besluttet at fuldføre 1. års undervisning i bog 1 og 2

Klubbridge: Du har nu en nogenlunde god fornemmelse af, at du kan lide spillet, og du skal prøve at forholde dig til tanken om turneringsspil. Du deltager i prøver på par turneringer, så du får fornemmelsen af de forhold, som gælder for turneringsspil. Du møder loyalt op og svigter ikke 2 dage før turneringsspil er planlagt. Du husker at kontakte underviseren, når du oplever nogle problemer med motivation, fremgang eller andet.
Selvstudium uden støtte: Du er i gang med at afsøge omegnen for 3 andre turneringspartnere. hvor I sammen spiller træningsspil fra bog 1 og 2.
Selvstudium med støtte: Jeg forsøger at koble dig sammen med 3-4  andre i samme situation som dig med det formål at træne meldinger og spilføringer.

Så er det muligt

Klubbridge: Du er i gode hænder og kan se frem til mange gode timer i klubben.
Selvstudium uden støtte: Du kan gennem en del privat spil med 3 venner se frem til gode hyggelige stunder, og med tiden være et muligt klubmedlem.
Selvstudium med støtte: Du kan med et passende omfang af privat spil sagtens kunne deltage i klubspil.

Tips til dig

som ønsker at fuldføre 2. års undervisning i bog 3 og 4

Du ved hvad det drejer sig om, og hvis du vil være klubspiller, vil du dykke ned i bøger om bridge og ved selvstudium (+undervisning naturligvis) blive bedre til spillet.

Så er det muligt

Hvad enten du spiller klubbridge eller arrangerer privat bridgespil, så er I nået så langt, at I kan klare jer selv.
En løftet pegefinger er her på sin plads. Der findes mange bridgespillere med en hel del år på bagen, som ikke har brugt bog 3 og bog 4, og som heller ikke helt har styr på de gode pointer i bog 2. 
Her er en anbefaling på sin plads om enten at deltage i arrangerede kurser i bog 2 (du kan være en god støtte for underviseren) og få repeteret det grundlæggende stof. Det skal være på plads inden bog 3 og 4 og de enkelt aftener med de dygtige foredragsholdere, som mod betaling tilbyder sig til klubaftener.