B4 Kap 5 Indmeldinger og svar

For bridgeinteresserede især

Indmeldinger og svar herpå

Emnet blev behandlet i bog 1 kapitel 8 og bog 2 kapitel 8.  

B4K5.1 Indmeldinger side 49

Noter

B4K5.2 Svar på undmeldinger

Noter

B4K5.3 Fuldstændige meldeforløb efter indmeldinger

Noter

B4K5.4 Indmelding Svar Øvelser

Noter