Mandag den 16. december 2019

Kære kursister,

Først en gode nyhed: Min printer virker, så alt er normalt igen.
Dernæst om på mandag:
I ved, at Anette og Lotte ikke kommer, så vi kan ikke spille den planlagte turnering.
I stedet for skal i lære, hvordan vi spiller en 4-mands bridge, så et par kan spille hos et andet par.
I får også en vejledning i hjemmebridge for 4 par samt min fil med spilleplaner etc.

Og så siger vi ellers farvel til hinanden og jeg vil give er jeres kursusbeviser.

På gensyn

Jørgen Bagge

Mandag den 2. december 2019

Vi er nået til det sidste kapitel, som er nr. 12 i bog 2 og kapitlets 6 spil skal spilles.
Aftenen varetages af Gunnar Langkilde, som vil sætte jer ind i anvendelsen af BridgeMate. Det betyder, at jeg ikke er tilstede (jeg maler vægge i vores nye bopæl).

Husk at melde jer til juleafslutningen.

God fornøjelse
Jørgen Bagge

Mandag den 25. november 2019

Aftenens emner er kapitel 11 om systemkort og bridgelove.

Jeg har lavet videoer, som dels viser hvorledes I skal håndtere BridgeMaten. og dels om, hvordan I laver jeres systemkort.
I finder den under Bog 2 kapitel 11, ( http://baggebridge.dk/de-fire-boeger/bog-2/b2-kap-11/ ).
Begge videoer indgår i jeres forberedelse til mandag den 25. november 2019, og det betyder, at jeg forventer, at I kender til håndteringen af bridgeMate, som i næste gang skal øve sammen med Gunnar Langkilde.

MEN VIGTIGST: Jeg forventer, at I har lavet / forsøgt at lave jeres systemkort.
Til kortlæggerne (Hans og Willy) gør jeg opmærksom på, at  at der skal blandes kort fra  kap. 11 bog 2.

Jeg starter aftenen med at gennemgå metoden, som skal anvendes, når I vil evaluere jeres indsats på en turnerigsaften. Jeg vil bruge resultatet af Pers og Anders debut i D-rækken i mandags.
Se dette link: http://www.bridge.dk/2428/ Klik derefter på TURNERINGER, Vælg TIRSDAG AFTEN efterfulgt af D-RÆKKEN  og se stillingen.
Vælg derefter 6-tallet ud for Per og Anders og se, hvorledes de enkelte spil er spillet af de forskellige par.
God fornøjelse.
Jørgen Bagge

Mandag den 18. november 2019

Først god tur til Sydafrika til Grethe og Egon,

De øvede 2 holder fri, og de fire skal UGLE fra kl. 19:00 med mandag aften holdene til de er færdige.
Lene skal ugle his Eva Christensen og Annie skal ugle hos Inge Haugaard, 
Per skal ugle hos Lis Drejer og Anders skal ugle hos Lis Astrup.
I bytter selv ved pausen således, at I får uglet hos den der passer BridgeMate.

Jeg har lavet videoer, som dels viser hvorledes I skal håndtere BridgeMaten. og dels om, hvordan I laver jeres systemkort.
I finder den under Bog 2 kapitel 11, ( http://baggebridge.dk/de-fire-boeger/bog-2/b2-kap-11/ ). 

Begge videoer indgår i jeres forberedelse til mandag den 25. november 2019.
For god ordens skyld jeg nævne for kortlæggerne (Hans og Willy), at der IKKE skal blandes kort til den 18. nov. men vi skal bruge kap. 11 bog 2 den 25. nov. 
Rigtig god fornøjelse og på gensyn den 25. november.
Venlig hilsen

Jørgen Bagge

Mandag den 11. november 2019

I aften tager hul på det sidste kapitel med decideret meldestof, nemlig Stærke Åbningshænder i kapitel 10, som er kun gammelt stof.

Repeter 2 klør eneste krav åbningen i bog 1 sammen med svarerne på 2 klør eneste krav meldingen.
Bemærk især: Åbners anden melding efter meldeforløbet 2 klør2 ruder:

Hvis svaret er 2 hjerter/spar så se spillene 3, 4, 9, 13 og 14.
Hvis svaret er 2NT så se spillene 11 og 15.
Hvis svaret er 3 klør/ruder så se spile 5, 12 og 16.
Hvis svaret er 3NT så se spil 8.
Hvis meldeforløbet er 2 klør2 ruder med åbners 2 melding med
3 hjerter/spar så se spil 3,
3 NT så se spil 13
4 hjerter/spar så se spil 14.

Hvis nu åbner fortsætter i minorfarverne, så får i gode råd i 2. spalte på side 132.
Endelig er der Blackwood-konventionen, som i lige skal repetere.

De sidste to kapitler drejer sig blot om det mere formelle i Bridge såsom systemkort, bridgelove samt indhold og form af turnerings- og holdbridge.
God fornøjelse.
Jørgen Bagge

 

Mandag den 4. november 2019

Aftenens emne er den anden del af begrebet Defensive meldinger, nemlig OPLYSNINGSDOBLINGEN, kap. 9 i bog 2.
Husk de 3 tilfælde, hvor du bruger OD:

  1. Du har 12-17 hp og max. 2 kort i åbningsfarven og mindst 3 kort i alle fire farver
  2.  Du har 18+ og en balanceret hånd
  3.  Du har 18+ og en u-balanceret hånd.

Læs omhyggeligt krav til svarene på en OD og se, hvor de enkelte muligheder optræder i de 16 spil.
Du får en guide her på svar på en OD:
1: Farvemelding på laveste niveau=> 0-8 hp/http, normalt mindst en 4-farve: Spillene 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 16.
2: Spring i farve på 2-trinnet=> 9-12 hp/http, mindst 4-farve: Spil 7
3: Spring i farve på 3-trinnet=>10-12 hp/http, mindst 5 farve: Spil 8 med udgang
4: Udgang i farve=> 13+, mindst god 5-farve, ingen spil eksempler
5: Overmelding=> Kravmelding med gode kort uden en god naturlig melding: Spil 6
6: 1 NT=> 6-10 hp, hold i åbningsfarven: Spil 11
7: 2 NT=>11-12 hp, godt hold i åbningsfarven: Spil 15
8: 3 NT=> 13+ hp, godt hol i åbningsfarven

Pas kan meldes i spil 9.
Afsnittet med OD-melderens 2. melding side 122fylder ikke meget, men vigtigheden er stor.

God arbejdslyst

Jørgen Bagge

Mandag den 28. oktober 2019

Kapitel 8 i bog 2 er på programmet med alle 16 spil. 
Emnet er indmeldinger, som er defensive meldinger.

Fjenden har åbnet og du sidder med nogle meldbare kort. Hvad skal du melde og hvordan svarer din makker dig?
Du skal især se på kravene til svar på indmeldinger. Der er meget gode Meldeeksempler at lære af.
God fornøjelse

Jørgen Bagge

Mandag den 21. oktober 2019

Efterårsferien er forhåbentlig godt overstået, og vi tager fat på den sidste etape af kurset.

Vi starter med kapitel 7 i bog 2, som handler om at spille med kortene, især teknik ved MODSPIL.
Læg mærke til pointerne i teksten og find deres anvendelse i de 16 spil.
Det er øvelse i god spilleføring. Øv spillene grundigt. I har god tid der til. Brug evt. feriedagene.
God arbejdslyst.
Glem ikke videoerne i bog 3 om “Hvad gør en hånd stærkere og hvad gøre den svagere”.

Venlig hilsen

Jørgen Bagge

Mandag den 7. oktober 2019

Emnet er svarers anden melding. Jeg hejser advarselsflaget.
Det gør jeg fordi svarers point er altafgørende for for begge parter.

I skal lægge mærke til svarers STYRKE, som kan være følgende:
1. Svarer må stoppe i en delkontrakt, altså SVAG.
2. Svarer kan invitere til en udgang. Ikke SVAG, ikke STÆRK, men sætter Åbner til at vurdere, om udgang er OK.
3. Svarer kan gå direkte i udgang, altså en STÆRK hånd.
4. Svarer kan melde slem, altså MEGET STÆRK.
5. Hvis svarer ikke kan afgøre en slutmelding men behøver flere informationeer, kan svarer KRAVMELDE og tvinge åbner til at melde én gang til.
Alle disse eksempler er svarers svar på en MINIMUM åbningshånd.

6. ÅBNER har mere end en minimumhånd: ALtså 16+
Se godt på side 80.
7. Svarer kan også melde en fjerde farve.
8. Svarer kan sidde med nogle kort, som tvinger svarer til at vælge mellem åbners 2 meldte farve. Svarer skal PRÆFERERE.

Disse 8 punkter er vigtige og kom tidlig i gang med jeres forberedelse. Det er vigtige pointer.

Og så skal I vide, at jeres fremmødeprocent til og med den 30. sep. er 90%.
God arbejdslyst.
Venlig hilsen

Jørgen Bagge.