Redaktørnyt

For bridgeinteresserede især

12-04-2020
Som det kan ses, har hjemmesiden fået et nyt udseende. Dets tema er ændret, så mine 4 hjemmeside er ens at se på.
I den sidste uges tid, har det sikkert voldt nogle kvaler for nogen, og i så fald beklager jeg det. God fornøjelse med din fortsatte brug af siderne.

25-09-2019
Siden sidst har jeg føjet et nyt redskab til arbejdet med meldinger, nemlig MELDEOPSLAG. Under let forståelige overskrifter finder de krav og eksempler til de enkelte meldinger i et meldeforløb. Prøv den og bliv fortrolig med anvendelsen af redskabet.
Tilbage står en redigering af nogle kapitler, primært med ønsket om at begrænse længden af videoerne til èt bestemt emne.

24-04-2019
Det vigtige emne FARVEBEHANDLING i bog 3 kapitel 1 er færdig og uploaded i dag. Det består af 3 videoer. Læg kortene op på bordet forand dig, stop videoen, hvis der er noget særligt at overveje.

Lokation af brugere pr. 2019-04-07

08-04-2019 om løbende opdateringer
Produktionen af videoer over tid giver større færdigheder i fremstilling af videoer og i præsentation af indhold.
Derfor vil en del kapitler i alle bøger være genstand for opdateringer. Jeg vil tilføre en kommentar for hver nu version af videoen.

27-03-2019
Videoerne til B2 Kap. 1 om spilleplan for spil i farver om tænkeprocessen ved planlæg af spillet samt brug og ikke brug af trumf er revideret og oploaded i dag.
Jeg vil løbende revidere de første videoer.

02-12-2018
I skrivende stund er bog 2 ved at være færdig, og det ser ud til, at et nyt hold 2019 kan starte efter nytår.
I takt med hold 2019`s undervisning vil jeg revidere alle kapitlerne i bog 1, og gøre brug af den færdighed, som jeg har opnået indtil nu med at illustrere kapitlerne. Glæd jer.

29-11-2018
Der er godt nok gået et stykke tid siden sidst, men den mellemliggende tid har færdiggjort Bog 1 og Bog 2 mangler i dag kun kapitel 12.
Det er min hensigt med det nye 2019 hold er revidere hele bog 1.

Hvis nogen har bemærket fejl, så meddel det til mig.

12-04-2018
B1K11.2 Forsvar mod spærreåbning og B1K11.3 Svar på makkers spærreåbning er nu opploaded.

11-04-2018
Der har været tid til videofremstilling igen, så nu er B1K11.1 om Svage åbninger = spærreåbninger sat op.
God fornøjelse.

07-04-2018
Puhh… De sidste 3 uger har der stået WordPress på menuen. Denne (og de tre andre af mine) hjemmeside er nu på plads og løbende bliver den videreudviklet.

Den anden evalueringsrunde med kursisterne har bidraget stærkt til sidernes udseende, idet kursisterne har haft et behov for dels kortere videoer og dels nemme oversigter over væsentlig stof. Det første ønske betyder, at de lange videoer bliver delt op i passende længder efter fagligt indhold. Det andet ønske om nemme oversigter kan derfor tilgodeses, idet kapitlernes underemners vigtigste pointer nu kan anføres i notatboksen. Tak til kursisterne for deres input dertil. 

14-03-2018
Brevet fra Serif om Web Resources (til brug for eksempel for “begrænset adgang# til visse sider) har betydet, at den hidtidige hjemmeside må vige for en ny, som nu udføres i WordPress.

Det har selvfølgelig taget noget tid at installere og lære bruges af WordPress.

This is a reminder email about the closure of Serif Web Resources service.
Dear Jørgen Bagge
As your email address jbagge@dksjob.dk has been used to create a Serif Web Resources account, and as of 2 weeks ago you appeared to have active ‘Smart Objects’ on live internet pages, we want you to remind you of a recent announcement made about the Serif Web Resources service. If you got our first email and have dealt with this on your site you can opt out of further SWR closure communications with this unsubscribe link.
10 years ago, we created the Serif Web Resources service (SWR) to provide WebPlus users a way to implement dynamic features (‘Smart Objects’) into their websites without the complexity of server-side administration. Since then, the world of web design has moved on, to the point that we stopped developing WebPlus after the last release in December 2015 (WebPlus X8) and we discontinued selling WebPlus completely in 2016. We did our best to inform our users of this change and the reasons why, as you can see in this announcement.
Google have announced that they are retiring the reCAPTCHA v1 API. This means that forms that use Serif Web Resource email service will no longer work after March 31st 2018. There is no solution that we can offer to this change by Google, but we can suggest that as the vast majority of SWR forms in use are ‘contact us’ forms, that you simply replace these with some of the solutions being suggested on the Serif forums. For more detailed information about this, please see our announcement on CommunityPlus.
This change by Google has also made us consider the future of SWR once again, as we did when we stopped developing WebPlus in 2015. We realise that we cannot support the SWR in a safe and responsible manner indefinitely, and as such are also announcing the closure of the SWR service as a whole in August 2018. All other ‘Smart Objects’ provided by SWR will cease to work after 31st August 2018. For more detailed information, please see this announcement on our forums at CommunityPlus.
Thanks as always for your support, and we hope you understand the reasoning behind this difficult decision.
You will get most support information and assistance from these CommunityPlus Support Forums, but if you need to discuss private information or need help to access to your SWR account you can contact http://support.serif.com.
If you wish to opt out of further communication on the closure of the Serif Web Resources service, use this unsubscribe link.
All the very best, Patrick Connor Head of QA and Tech Support

16-02-2018
Når modstanderne melder ind før os er vi kommet i defensiven. Men det er der råd for.
I dag har jeg op-loaded 2 videoer, som behandler problemstillingen.
I B1K8 kan du se og høre om Indmeldinger og i B1K9 behandles Oplysningsdoblingen.
God fornøjelse.

04-02-2018
Svarers anden melding fra kapitel 7 i bog 1 er på plads.
Nu har I to meldinger fra både åbner og svarer og godt på vej ind i bridgens verden.

29-01-2018
Kapitel 6 i bog 1 er også uploaded nu.
Aftenens undervisningsemne er kapitel 3 med honnørpoint, balancerede hænder, åbninger på 1-trinnet, knibning, lavt anden hånd, højt i tredje.
Vi starter med de sidste 4 spil i kapitel 2, og I skal lære at udfylde scorekort.

24-01-2018
Kapitel 5 i Bog 1 er klar til din brug.

20-01-2018
Kapitel 4 i bog 1 er nu uploaded, så du kan godt få stillet din nyskerrighed.

16-01-2018
Bemærk mandagene 19. og 26. februar 2018 anvendes som repetition ved spilletræning af alle spil fra kapitel 1 til og med kapitel 4. Supervision ved Grethe Andersen,

11-01-2018
Kapitel 3.2 er også uploaded og behandler spilleteknik med nøgleordene spil fra svag mod stærk, knibning, lavt i anden højt i tredje, honnør på honnør.

10-01-2018
Kapitel 3.1 i bog 1 er uploadet og omhandler. 3.1 er temaert “Gode eller Dårlige kort”.

06-01-2018
B1K2.2 er uploaded og handler om spilleteknik i farvekontrakter med nøgleordene knibning og forbindelsesspil mm.

05-01-2018
Bog 1 kapitel 2 består bl.a. 2 videoer, hvoraf den første nu kan ses.
Det er B1K2.1 Nødvendige begreber til farvekontrakter – tælle point – delkontrakter, udgang og slemmer.

02-01-2018
Til kapitel 1 i Bog 1 er der nu uploaded 2 videoer med “At rejse stik og gøre det i tide” og en demovideo, som viser hvorledes jeres CDër med alle spil til kapitlerne anvendes. Den skal vise jer, hvorledes i anvender disse CDér.

31-12-2017 eftermiddag
En glædelig tilmelding af to kursister mere kom i eftermiddag. Så er der 8 kursister til 2 borde.

31-12-2017 morgen
Lektion 1 i Bog 1 er nu oploaded og emner er “Hvad er Bridge”.
Emnet vil blive suppleret med et par små videoer med spillede kort.
Med tak for i år ønsker jeg alle et glædeligt nytår med gode bridgeoplevelser.
Jørgen Bagge

20-12-2017
6 kursister starter nyt begynderhold med start den 8. januar 2018 på mandage.
Der er plads til mindst 2 mere.
Glædelig jul og godt nytår til alle læsere.

02-12-2017

Bridgens terminologi – bridgeord – kan du nu finde under oversigter. Et godt værktøj til at træne de rette ord, som gør kommunikation nemmere mellem dig og din makker.
Print den ud os kryds af, når du i undervisningen møder det. Godt for din repetition.

30-11-2017Hvis I har lyst til at spille 2 bords turneringer som hjemme hygge, så se under fanen Materialer 2 turneringsformer med bord- og skifteplaner, skema til regnskab samt en grundig vejledning i materialerne.
Hyg jer.

23-11-2017
I dag er 2 videoer fra kapitel 7 uploaded og kapitlet er nu færdigt.
Der er tale om åbners 3 melding efter i anden melding har vist henholdsvis Stigende Melding og Spring i ny farve.
Der kommer ikke foreløbigt flere video til Bog 3.
Jeg vil arbejde på bog 1 og 2 i den kommende tid og tager derefter Bog 4 op. Det bliver en gang i fremtiden.
Kontakt mig venligst om både det ene eller det andet, du ønsker at kommentere.

20-11-2017
Så er den store video fra Kap. 7 del 4 uploaded, og den handler om åbners 3 melding efter i anden melding at have vist 12-18 hp.
God fornøjelse.

11-11-2017
Emneliste er sat op og du kan bruge den til på en systematisk måde at læse om de enkelte emner i bog-rækkefølge.
Det betyder, at du får emnerne med den progression, som forfatterne har disponeret med i bøgerne.
Eksempelvis er emner som åbners første melding, svarers første melding etc.
God fornøjelse.

08-11-2017
Video B3K7.1 Intro til kapitel 7 Åbners 3. melding er uploaded.
Det er video B3K7.2 også nu.

02-11-2017
3 videoer er uploaded i dag.
B3K5.3 om svarers anden melding, som viser tillæg.
Hele kapitel 6 er også upæoaded, med
B3K6.1 introduktion til fjerde farve med vægt på åbners respons.
B3K6.2 Fjerde farve med vægt på svares melder efter åbners 3. melding.
God fornøjelse.

23-10-2017
Video B3K5.2 om svarers anden melding efter åbners ny farve uploaded.

16-10-2017
Videoer er nu for hvert kapitel samlet på kun én side. Omfanget af anvendelse af password bliver mindre.

11-10-2017
Første video til kapitel 5 om svarers anden melding efter åbners afgrænsning er uploaded.
Sidste video i kapitel 4, 4.2 Åbners anden melding (stigende) er uploadet.

05-10-2017
Video 1 og 3 af 3 til kapitel 4 er uploaded.

02-10-2017
Dansk Bridgeforbund siger god for denne hjemmesides indhold og brug af Nordic Standards 4 bøger.

02-10-2017
Video 3 af 4 F Kapitel 3 er uploaded.

29-09-2017
Video 1 af 4 af kapitel 3 er uploaded. Det er introduktion til Stenbergs 2 NT.
Video 2 af 4 af kapitel 3 er uploaded. Det er Sådan bruges Stenberg.
27-09-2017
Fra i dag er adgangen til bog 3 begrænset til hold 2016-2017.
Sørg for at aktivere kodeord og dermed adgang.

26-09-2017
Bog 3 Kapitel 2 er nu lagt op her på hjemmesiden i form af tre videoer.
Når du ser videoerne, kan du til enhver tid standse den og se nærmere på problematikkerne.
Vi bruger dem på onsdag den 27. sep. 2017.
God fornøjelse.

08-09-2017
Så er undervisningen i bog 3 startet.
Opfølgningsbrev er udsendt til nør- og fjernkursister,

16-08-2017
Velkomstmail er udsendt til jer alle , både jer, som kommer og jer, som er fjernstuderende.
Endvidere har I fået første lektion af B3K1 samt de 8 spil, som hører til kapitlet.
Vises på Søvænget 22 onsdag den 6. september 2017 kl. 13:30 til 16:30.

26-07-2017
Som I nok kan se, har jeg adskilt bridge fra rejseleder aktiviteter.
De har nu hver sin hjemmeside.
Vær venlig opmærksom på undervisningsdagene i september, for der kommer nogle ændringer på grund af mit rejselederarbejde.
I ønskes god sommerferie og husk at deltag i de åbne hus arrangementer i august måned.
Venlig hilsen
Jørgen

20-05-2017
Jeg sendte en e-mail om den nye hjemmeside.
Jeg uddyber den lidt mere her:
I skal aktivere tilgangen som skrevet står i den generede mail.
Så skal I se på koden, som I får (ikke af mig, den er også generet, så jeg kender den ikke).
Brug koden, når I skal ind og se lektionerne.
Venlig hilsen

Jørgen Bagge

2017-05-03
Kære 2016 kursister,
Knud Engelhardt gav på generalforsamlingen en orientering om jeres deltagelse i åbent-hus spillene på tirsdage i maj måned.
Han gjorde opmærksom på, at I alle er uøvede og at I først nu skal lære at spille mod andre og at I havde behov for forståelse herfor.
Jeg ønsker jer gode erfaringer og til 5 af jer et på gensyn til september.