Bog 2

For bridgeinteresserede især

Spil Bridge 2, Udgave 4, forfatter Höran Petersson, Geo Tislevoll og Jacob Røn

Indholdsfortegnelse

Kap. 1
1.1 Tips til spilføringen,
1.2 Tips til spilføring i sans
1.3 Tips til spilføring i farve
Kap. 2
2.1 Åbners 1. melding Repetition af åbning
2.2 Åbners 1. melding, Spærremeldinger
2.3 Svarers 1. melding som svar på spærremelding, De videre meldinger, støttemelding
2.4 Svarers 1. melding efter åbners spærremelding, Ny farve krav
2.5 Svarers 1. melding 2 NT til en spærremelding, Ogust
Kap. 3
3.1 Svarers 1. melding efter efter åbning i NT
3.2 Svarers første melding, Mere om Stayman
3.3 Svarers første melding med overførings meldinger Jacoby Transfer
3.4 Svarers 1. melding De videre meldinger for overføringsmelderen
Kap. 4
4.1 Svarers 1. melding
Kap. 5
5.1 Åbners 2. melding Repetition
5.2 Åbners 2. melding, Mere derom
Kap. 6
6.1 Svarers 2. melding, Repetition
6.2 Svarers 2. melding, Mere derom, Fjerde farve
6.3 Svarers 2. melding, Præference
Kap. 7
7.1 Mere om modspil, mere om styrkevisende markeringer
7.2 Honnørvisende markeringer
7.3 Mere om udspil
7.4 Mere om tilspil i tredje hånd
7.5 Mere om tilspil i anden hånd
Kap 8
8.1 Åbners 1. melding som indmelding, Defensiven,
8.2 Åbners 1. melding, indmelding
8.3 Svarers 1. melding på indmelding
8.4 Svarers 1. melding og fuldstændige meldeforløb efter indmeldinger
Kap. 9
9.1 Åbners 1. melding som oplysningsdobling - OD
9.2 Svarers 1. melding til en oplysningsdobling - OD
9.3 Åbners 2. melding efter sin OD
Kap. 10
10.1 Åbners 1. melding Mere om stærke åbningshænder
10.2 Svarers 1. melding Blackwood
Kap. 11
11.1 Systemkort - bridgelovene
Kap. 12
12.1 Vi spiller turneringsbridge, parturnering
12.2 Holdturnering

Introduktion

Du skal nu følge den praktiske vej til turneringsbridge i Spil Bridge 2 !
For at træne dine praktiske færdigheder kan du på denne kursusdel spille 192 spil. Det svarer til to—tre måneders turneringsspil i klubben.
Når du har spillet alle spillene, er du sikkert klar til at spille turneringsbridge (eller skal vi kalde det træningsbridge?) i klubben.
Du er også parat til at gå på grundkursus 3, Spil Bridge 3, det kommende år.
Det meste af teorien i denne undervisningsdel er repetition af Spil Bridge 1. Men du kommer også til at lære mere om forskellige emner. Det gælder blandt andet nyt om udspil, oplysningsdoblinger, Fjerde farve samt overføringsmeldinger efter åbning 1 NT. Derudover bliver forståelsen af åbners og svarers meIdinger uddybet, og du får lejlighed til at lære mere om spillet af kortene, så din teknik bliver mere sikker — både som spilfører og som modspiller.
Det drejer sig om forskellige former for knibninger, frafald med høje kort og anvendelse af dine trumfer på den rigtige måde. Vi kommer til at tale om det grundlæggende, nemlig at tælle stik og lægge en spilleplan, inden det første kort spilles fra bordet.
Det er muligt, at du ikke når alle 16 spil til hvert kapitel. Er det tilfældet, anbefaler vi, at du gennemgår de spil, du ikke har nået i løbet af undervisningen, ved at læse i bogen eller spille dem på den tilhørende cd-rom. Der findes udførlige kommentarer til hvert spil. Anvend gerne et spil kort, og læg spillene op på spisebordet derhjemme. Eller det kan være en god ide at gå spillene igennem på den tilhørende cd-rom. Se det som en sjov måde at forberede dig til næste gangs undervisning.
Væn jer til at føre regnskab, når I spiller til undervisning. Så er I skolede, når I kommer ud og deltager i turneringer.