Mandag den 21. oktober 2019

Efterårsferien er forhåbentlig godt overstået, og vi tager fat på den sidste etape af kurset.

Vi starter med kapitel 7 i bog 2, som handler om at spille med kortene, især teknik ved MODSPIL.
Læg mærke til pointerne i teksten og find deres anvendelse i de 16 spil.
Det er øvelse i god spilleføring. Øv spillene grundigt. I har god tid der til. Brug evt. feriedagene.
God arbejdslyst.
Glem ikke videoerne i bog 3 om “Hvad gør en hånd stærkere og hvad gøre den svagere”.

Venlig hilsen

Jørgen Bagge

Mandag den 7. oktober 2019

Emnet er svarers anden melding. Jeg hejser advarselsflaget.
Det gør jeg fordi svarers point er altafgørende for for begge parter.

I skal lægge mærke til svarers STYRKE, som kan være følgende:
1. Svarer må stoppe i en delkontrakt, altså SVAG.
2. Svarer kan invitere til en udgang. Ikke SVAG, ikke STÆRK, men sætter Åbner til at vurdere, om udgang er OK.
3. Svarer kan gå direkte i udgang, altså en STÆRK hånd.
4. Svarer kan melde slem, altså MEGET STÆRK.
5. Hvis svarer ikke kan afgøre en slutmelding men behøver flere informationeer, kan svarer KRAVMELDE og tvinge åbner til at melde én gang til.
Alle disse eksempler er svarers svar på en MINIMUM åbningshånd.

6. ÅBNER har mere end en minimumhånd: ALtså 16+
Se godt på side 80.
7. Svarer kan også melde en fjerde farve.
8. Svarer kan sidde med nogle kort, som tvinger svarer til at vælge mellem åbners 2 meldte farve. Svarer skal PRÆFERERE.

Disse 8 punkter er vigtige og kom tidlig i gang med jeres forberedelse. Det er vigtige pointer.

Og så skal I vide, at jeres fremmødeprocent til og med den 30. sep. er 90%.
God arbejdslyst.
Venlig hilsen

Jørgen Bagge.

Mandag den 2. september 2019

Velkommen til efterårssæsonen 2019.

Vi spiller holdturnering med de 16 spil fra Bog 2 kap. 1 og de første 8 spil i kap. 2.
Grethe Andersen er moderator og vil medbringe de lister, som I skal skrive resultater på.
Sæt jer godt ind i spillene og øv dem. Turneringen afvikles så meget lig dem i klubben, hvilket vil sige ingen diskussion om spillene hverken under eller efter.
God fornøjelse
Jørgen Bagge

Primo August 2019: Velkommen til Bog 2

8. august 2019
Kursisthold 2019
Kære Kursister,
Sommerferien er forbi og bridgebordet kalder. Velkommen til kursers 2. halvdel, som i modsætning til 1. halvdel med vægt på meldesystemerne, vil have en vægtning på spilføring og modspil.
Det betyder for
Jeres forberedelse hjemme til hver mandag:
1. Kapitlets videoer skal være gennemset med henblik på forståelse af både gammelt og nyt stof. Bemærk, at kapitlerne gentager bog 1`s teori og lægger lidt på her i bog 2.
2. Hvis I har uklarheder med hensyn til den nye teori, skal I skrive uklarheden ned og rejse spørgsmålet efter mine bemærkninger om nøglepunkter
3. I skal have spillet alle kapitlets spil fra CDén (eller hvor I nu har hentet dem henne). Jeg kan ikke understrege nok vigtigheden af, at I bruger CD-spillene til jeres forståelse af både meldinger, spilføring og modspil. Kontakt mig, hvis I har problemer.
Hver aftens forløb:
4. Jeg ridser nogle nøglepunkter om den nye teori op, som jeg synes er vigtige.
5. Jeg besvarer derefter de enkelte spørgsmål, som I gerne vil have uddybet.
6. Derefter spiller vi kapitlets spil.
Forløbet af mandag den 2. september 2019:
Jeg er i England og Grethe Andersen er facilitator denne aften. I skal spille en holdturnering over 2 gange 12 spil = 24 spil fordelt på 2 halvlege. Spillene er alle spil fra Bog 2 kapitel 1 og de første 8 spil i kapitel 2. I kan godt starte på jeres forberedelse af disse spil. Bemærk altid, at spillene relaterer til kapitlets teori.
Holdsammensætningen er følgende:
Hold A: Egon og Grethe (tidligere Anette) danner hold med Lotte og Annie,
Hold B: Anders og Per danner hold med Lene og Anette (tidligere Bit).
Hvis en enkelt uopholdeligt er fraværende (er i øvrigt forbudt), vil Grethe substituere og blive makker med Egon.
Yderligere Instruktion om holdturneringen gives af Grethe forinden og undervejs. (En realitet pr. 16-08-2019).
Med Venlig Hilsen
Jørgen Bagge
Bridgeunderviser

Mandag den 15. april 2019

OBS. I dag lørdag den 13. april 2019 kom den nye projektor. Det betyder, at fra på mandag og fremover finder undervisningen sted på Foreningernes Hus i Lendemark.

Vi starter på bog 2 kapitel 1 med spilføringsteknikker i sans- og farvekontrakter.
Det er væsentlige emner, også set i lyset af, at I måske skal spille lidt bridge i sommerferien.
Læg især mærke til følgende nøgleord, som også bruges i spillene 1 til 16, ( ja I læste rigtigt, 16 spil;
Rejse levefarven, knibninger, opspil, springmelding, falde fra eller ikke falde fra, prioriter aftrumfning, trumfe på den korte hånd, bevare en indkomst, hvornår skal der trækkes trumf. 
Der er lovende meldinger fra bestyrelsen: Vi får måske projektoren (gammel eller ny) til på mandag. Hvis det bliver tilfældet, vender vi tilbage til lokalerne i Foreningernes Hus. MEN: Hold dig orienteret her på siden.
Sidste undervisningsdag i foråret bliver med kapitel 2 mandag den 29. april 2019. Altså ingen undervisning den 22. april, som jo er 2. påskedag.
God arbejdslyst, Jørgen Bagge