Om 2019

For bridgeinteresserede især

Kære Bridgeinteresserede i 2019 holdet,

Tak for din interesse vedrørende undervisning i bridge i 2019.
Som så mange andre har du sikkert en masse spørgsmål om hvordan, hvorfor, hvorledes, hvornår, med hvad osv.om den forestående undervisning.

Formålet med denne side er at give dig så fyldestgørende oplysning som muligt om den fritidsbeskæftigelse, som du er interesseret i, så lad os gå i gang.

1. Hvor foregår undervisningen?
a. På første sal i Foreningernes Hus, Rødkildevej 9, Lendemark, 4780 Stege
2. Hvornår foregår undervisningen?
a. Undervisningsperioden er på mandage fra kl. 19:00 til 22:45 som regel, men der kan være situationer, hvor vi kan slutte tidligere.
b. Undervisningsdatoerne fremgår af undervisningsplanen, som du kan se på følgende adresse http://baggebridge.dk/hold-2019/
c. Undervisningsperioden for de to første bøger (af 4) er henholdsvis 1. jan – primo april og primo september – medio december.
d. Der er almindelig turneringsbridge om mandagen, og du vil få lejlighed til i kaffepausen at møde nogle af klubbens medlemmer.
3. Hvilke undervisningsmidler benyttes?
a. Undervisningen bygger på materiale udgivet af Dansk Bridgeforbund og består af
i. 4 bøger, hver med 10-12 kapitler, hvoraf de to første udleveres første mødeaften.
ii. 2 sæt spillekort,
iii. 1 CD med indlagte øve-spil til forberedelse hjemme.
iv. 1 fil med aftenens undervisningsindhold
1. Bruges til hjemmeforberedelse INDEN undervisningen.
v. 1 video med illustrationer og indtaling af aftenens kapitel til brug for din eventuelle repetition EFTER undervisningen.
4. Hvordan undervises der?
a. Mennesker indlærer på forskellig måde, og jeg vil tilrettelægge undervisningen og din forberedelse således, at du kan møde flere indlæringsformer:
i. Læse:
1. Bøgerne og den fil, som jeg har lagt bearbejdningen af kapitlet i.
ii. Se og iagttage:
1. Du vil møde demonstrationer, video og illustrationer af stoffet.
iii. Høre:
1. Du vil overvære min verbale fremlæggelse af stoffet og min supervision under træningsspillene.
iv. Praktisere:
1. Du vil hver aften spille meget bridge, tilrettelagt dels efter aftenens relevante stof og dels den progression, som stoffet er tilrettelagt efter.
5. Hvordan foregår en normal undervisningsaften?
a. Du starter med at spille spil, der relaterer til det kapitel, som du blev undervist i den foregående aften og som du har læst på hjemme og set videoen, hvor stoffet bliver gennemgået. Det tager ca. 1/3-del af tiden.
b. Dernæst gennemgår jeg næste kapitels indhold. Det tager ca. 1/3-del af tiden.
c. Vi slutter aftenen med spil af dagens kapitel.
d. Vi holder en pause, når turneringsholdene holder pause, så du kan sludre og snakke bridge med dem.
6. Hvordan forbereder du dig bedst til en undervisningsaften?
a. Repeter sidste aftens kapitel.
i. Til det brug har du
1. Din bog,
2. Videoerne på http://baggebridge.dk/de-fire-boeger/bog-1/
3. CD én med de spil, vi skal spille. Se dem godt igennem både på CD og i bogen.
4. Din telefon/mail, så du kan ringe til mig, hvis du gerne vil have afklaret et problem.
a. Se på adressen http://baggebridge.dk/kontakt/ hvornår du kan kontakte mig.
b. Se de videoer, der er knyttet til næste aftens indhold, så du er bekendt med indholdet, før undervisningen deri, (se undervisningsplanen).

Løbende oplysninger om undervisningen og bridge i almindelighed finder du på de INDLÆG, som vises på www.baggebridge.dk

Jeg vil gerne vide lidt om dine erfaringer med kortspil mm inden vi starter. Der kan måske være nogle forhold, som du synes jeg bør vide inden starten.
Du skal derfor ringe til mig, hvis jeg ikke har kontaktet dig forinden.

Med venlig hilsen og på gensyn

Jørgen Bagge
Bridgeunderviser