B2 Kap 5 Åbners anden melding

For bridgeinteresserede især

B2K5 Repetition af åbners anden melding, mere om åbners anden melding

Emnet blev også behandlet i  bog 1 kapitel 6 og yderligere belyst i bog 3 kapitel 4.

Nyt stof: Åbners 3-trins-raket introduceres og dermed intervallernes betydning og brug.
Åbners melding belyses med baggrund i svarers nye farve.

Simpel ny farve, stigende melding og Spring i ny farve specificeres.

Videoen viser dig i overbliksform åbners muligheder efter svarers 1. ste melding: Støtte, genmelde, ny farve, 1NT eller pas.
Derefter behandles de to muligheder: Støtte svarer og genmelde egen farve.

Noter

Når en farve meldes for anden gang af en spiller anvendes 3-trins raketterne:

3-trins raket for Åbner:
12 > 15 Minimum åbning
16 > 18 Medium åbning
19 > 21 Maximum åbning

3-trins raket for Svarer
06 > 09 Minimum svar
10 > 12 Medium svar
13 > 16 Maximun svar (13+)

Videoen fortæller om åbners 2. melding med en ny farve, som kan være en simpel ny farve, en stigende farve eller et spring i ny farve.

Noter

12 > 18 Simpel ny farve
15 > 21 Stigende farve efter 2o1
18 > 21 Stigende farve efter 1o1
19 > 21 Spring i ny farve

 

 

Spil fra bog 1 til 4 med relevans for Åbners anden melding

Åbners anden melding har en lyseblå baggrundsfarve.
B1K7S3 skal læses således: Bog 1 Kapitel 7 Spil nr. 3.
Tallene under Å og S angiver hp/hpt hos henholdsvis åbner og svarer.
Min, Med og Max er belagt med en farve og angiver pm åbnings- eller svarhånden er en Minimum, Medium eller en svarhånd.
Yderst til højre er angivet den tilsvarende håndtype.

Spil Åbners 2 melding