B2 Kap 6 Svarers anden melding

For bridgeinteresserede især

B2K6 Repetition af svarers anden melding, mere om Svarers Anden Melding, Fjerde Farve, Præference

Svarers anden melding blev også behandlet i bog 1 kapitel 7 og yderligere belyst i  bog 3 kapitel 5.
Nyt stof: Fjerde farve, som også behandles også i bog 3 kapitel 6.

Alle filer er reviderede udgaver publiceret 24. juli 2019.

Noter

Version 2 pr. 2019-07-23 suppleret med gennemgang af håndtyper.

Note

Revideret udgave publiceret 24. juli 2019.

Videoen introducerer følgende videoer:
B2K6.03 Svarer må melde PAS i 2. melderunde nr. 1>9 side 78-79
B2K6.04 Svarer kan invitere til udgang nr. 10>13 side 79
B2K6.05 Svarer kan melde udgang nr. 14>17 side 79
B2K6.06 Svarer melder slem nr. 18>20 side 79
B2K6.07 Svarer kravmelder i 2. melderunde nr. 21>22 side 79

Noter

Revideret udgave publiceret 24. juli 2019.

Pointe: Hvis åbner har vist begrænsede værdier ved at melde 1 NT (12-14 hp), støtte makker på laveste niveau (12-15) eller genmelde egen langfarve (12-15 hp), kan svarer passe.

Noter

Revideret udgave publiceret 24. juli 2019.

Pointe: Med mindst 13 hp/htp skal svarer melde udgang, når han ved, hvor han vil spille.

Noter

Revideret udgave publiceret 24. juli 2019.

Pointe: Med mindst 13 hp/htp skal svarer melde udgang, når han ved, hvor han vil spille.

Noter

Revideret udgave publiceret 24. juli 2019.

Pointe: Med mindst 20 hp/htp skal svarer melde slem eller eventuelt spørge efter esser med 4 NT, når han ved, hvor han vil spille.

Med mindst 20 hp/htp skal svarer melde slem eller eventuelt spørge efter esser med 4 NT, når han ved, hvor han vil spille.

Noter

Revideret udgave publiceret 24. juli 2019.

Pointe: Melding på 2-trinneti( eksempel 21) er krav for en runde og melding på 3trinnet er krav til udgang (eksempel 22).

Noter

Revideret udgave publiceret 24. juli 2019.

Pointe: Hvis åbner springer til 3 efter 1 — 1♠ og viser 16-18 hp og seksfarve, skal svarer melde udgang med ca. 10 htp og slem med ca. 16 htp, fordi åbner har vist 3 hp/htp mere.

Noter

Revideret udgave publiceret 24. juli 2019.

Pointe: Fjerde farve krav. Med tre meldte farver og styrke i den fjerde er sans formentlig det rigtige sted at spille, og svarer ville derfor melde sans med godt hold.
Fjerde farve er en konventionel melding, der ofte viser svaghed i den sidste farve. Der skal alerteres.

Noter

Revideret udgave publiceret 24. juli 2019.

At præferere i bridge betyder, at du skal vælge en af de farver, som din makker har vist dig.
Pointe: Med dårlige kort (6-9 HP) uden en god melding, brug fjerdefarvekravet.

Spil fra bog 1 til 4 med relevans for Svarers anden melding.

Svarers anden melding har en lyserød baggrundsfarve.
B1K7S3 skal læses således: Bog 1 Kapitel 7 Spil nr. 3.
Tallene under Å og S angiver hp/hpt hos henholdsvis åbner og svarer.
Min, Med og Max er belagt med en farve og angiver pm åbnings- eller svarhånden er en Minimum, Medium eller en svarhånd.
Yderst til højre er angivet den tilsvarende håndtype.

Spil Svarers 2 melding