Bridgeordliste

For bridgeinteresserede især

 

Bridgens terminologi

1 træk i farve = farvemeldinger på 1-trækket
1.3.5.-reglen = udspilsregel, hvor man spiller det første, tredje eller femte kort fra toppen ud.
1-3-5-reglen = udspilsregel, hvor man spiller det første, tredje eller femte kort ud fra toppen af en farve
1-over-1 = når ny højere farve meldes af svarer på 1-trinnet
1-trækket = betegnelse for en melding på det første trin (sans, spar, hjerter, ruder eller klør). Kaldes også 1-trinnet
2-3 reglen BV Ved spærring på 3-trinnet skal spærremelder udenfor zonen selv garantere for 2+6 stik og i zonen 3+6 stik.
2. hånd = positionsbetegnelse for den spiller, der bekender med et kort som anden hånd i stikket (eller som skal melde i anden hånd, hvis vi er ved at melde)
2♣ eneste krav = åbning 24 viser stærke kort og kræver, at makker skal melde (siger intet om klorfarven)
2-over-1 = når ny lavere farve på 2-trinnet meldes af svarer
2-åbninger = åbninger på 2-trinnet
3. hånd = positionsbetegnelse for den spiller, der bekender med et kort som tredje hånd i stikket (eller som skal melde i tredje hånd, hvis vi er ved at melde)
3-trins-raketten for svarer = samlet betegnelse for de tre trin, støttemeldinger er delt ind i. Jo højere du melder, desto bedre kort har du, fx viser støtte til 2♥ efter åbning 1♥ 6-9 htp, mens 3♥ viser 10-12 htp og 4V 13-15
3-trins-raketten for åbner = samlet betegnelse for de tre trin, støttemeldinger er delt ind i. Jo højere du melder, desto bedre kort har du, fx viser støtte til 2♥ efter åbning 1♣-1♥ 12-15 htp, mens 3♥ viser 16-18 htp og 4♥ 19-21 htp.
3-åbninger = åbninger på 3-trinnet
4-åbninger = åbninger på 4-trinnet
4. hånd = positionsbetegnelse for den spiller, der bekender med et kort som fjerde hånd i stikket (eller som skal melde i fjerde hånd, hvis vi er ved at melde)
afblokere = spille et højt kort for siden at kunne indkassere flere stik i samme farve på den modsatte hånd
Aktivt modspil = vi forsøger at rejse stik til modspillet. Vi spiller ud i farver, hvor vi har honnører, for at etablere stik hurtigt til modspillet
aktivt udspil = vi vælger at angribe en farve for at rejse stik hurtigt, fx udspil af kongen fra K-D
alert = når makker afgiver en kunstig melding, der intet siger om den meldte farve, fx Stayman 2♣ eller fjerde farve, skal du afgive en alert ved at banke i bordet, så modstanderne bliver gjort opmærksom på, at jeres makkerpar har en særlig aftale her
anden hånd = positionsbetegnelse for den spiller, der bekender med kort som anden hånd i stikket = den spiller, der sidder som nummer to i spillet af kortene
anden hånd = positionsbetegnelse for den spiller, der bekender med et kort som anden hånd i stikket (eller som skal melde i anden hånd, hvis vi er ved at melde)
baghånden = position, hvor vi spiller kort til som den sidste spiller
balanceret hånd = jævn hånd; fordelingerne 4-3-3-3, 4-4-3-2 eller 5-3-3-2
Bath Coup = frafald i en farve, hvorved man er sikret et ekstra hold, hvis modstanderen spiller farven igen, fx frafald med E-B-x efter udspil af kongen fra K-D-T
bekende = lægge samme farve som det førstspillede kort i stikket
bet = hvert stik, som spilfører får for lidt i sin kontrakt
bevare kontrollen = falde fra i en farve for at bevare kontrollen over spillet
Blackwood = navnet på esspørgemeldingen 4 NT
blindt udspil = åbningsudspillet, inden bordets 13 kort kommer ned på bordet
blokere = ødelægge modpartens mulighed for at få stik i en langfarve
blokeret farve = en farve, hvor forbindelsen mellem hænderne er afskåret
bogen = de seks første stik af de 13 i spillet
bonus = ekstra point for vundne delkontrakter, udgange og slemmer
bordet = betegnelse for de kort, der bliver lagt ned på bordet af spilførers makker.Spilførers makker, der spiller de kort, som spilfører ønsker. Kaldes også den blinde
bund = nul point på et spil i parturnering
defensive meldinger = den anden sides meldinger efter jeres åbning
defensivt udspil = Du forsøger ikke aktivt at rejse stik til modspillet, men går passivt efter at undgå at miste stik i udspillet eller evt. begrænse spilførers muligheder for at få stik
delkontrakt = kontrakt, som giver færre end 100 i trækpoint
den blinde = en anden betegnelse for spilførers makker, der spiller de kort, spilfører ønsker
dobbelthold = honnører og/eller farvelængde der bevirker, at modpartens farve kan stoppes to gange
dobbeltknibning = at spille to gange op imod eksempelvis E B 10 og knibe begge gange
dobbeltknibning = at spille to gange op imod eksempelvis E-B-T og knibe begge gange
dobbeltrenonce = når hverken bordet eller spilfører har flere kort i en farve
doble med = at strafdoble på færre trumfer end fire i situationer, hvor makker har vist interesse for at strafdoble modstanderne, fx efter åbning 1 i farve, en OD fra modstanderne og en redobling fra makker
elimination og slutspil = man fjerner (eliminerer) de farver, hvor modstanderne har gratis kort, de kan spille, for at følge op med et slutspil, hvor de skal give favør. Se også favør og slutspil
eneste krav = åbningen 24, der viser mindst 22 hp eller udgang på egen hånd
enlige honnorer = honnører, der sidder alene i en farve og således er mere udsatte, fx D-x-x
esspørgemelding = meldingen 4 NT spørger om antallet af esser hos makker
etik = et sæt regler, der beskriver, hvordan man skal opføre sig ved bridgebordet
falde fra (B1K3, 8) B2K1) = vente med at spille et højt kort til for at ødelægge modpartens forbindelse mellem hænderne-. = undlade at tage et højt kort en af de første gange, en farve bliver spillet. Vente med at spille et højt kort til for at ødelægge forbindelsen mellem modstandernes hænder
falde fra = undlade at tage et højt kort en af de første gange, en farve bliver spillet
farve = betegnelse for en af de fire farver, man anvender i bridge (spar, hjerter, ruder og klør)
farvebehandling = måde at angive på, hvordan man uden informationer fra meldeforløbet normalt får flest stik i en farve
favør = spilfører rar et stik, han ikke selv kunne have spillet sig til
favør = spilfører får et stik, han ikke selv kunne have spillet sig til, fx udspil fra K-T-9-8 om i spilførers E-D-4-2
favørudspil = udspil, der giver spilfører en favør
femfarve = farve med fem kort
firfarve = farve med fire kort
fit = Fit er et andet meget anvendt ord for tilpasning
fit = et andet ord for tilpasning
fjerde farve = melding i den umeldte, fjerde farve lover ikke fire kort i farven, men derimod en god hånd uden en god melding
fjerde farve krav = den sidste farve, fjerde farve, fra svarer i anden melderunde er krav og lover ikke fire kort i farven. Det viser gode kort uden en god melding, og makker skal ofte melde sans med hold i den umeldte farve
fjerde hånd = positionsbetegnelse for den spiller, der bekender med et kort som fjerde hånd i stikket (eller som skal melde i fjerde hånd, hvis vi er ved at melde)
forbindelsesled = kort, der sikrer en bro mellem to hænder
fordeling = hvordan de 13 kort er fordelt i antal på de respektive farver
fordelingspoint BV I Nordisk Standard kaldes fordelingspoint for trumfpoint. Når en farve meldes og støttes tæller Farvemelderen med 4 trumfer 3,2,1 SP og med 5 trumfer 5,3,1. Støtteren med 3 trumfer 3,2,1 og med 4 trumfer 5,3,1. Kun BV
frivillig melding = en melding, der afgives, uden at makker har kræ­vet, at du melder
fælles trumffarve = mindst otte kort tilsammen i farven
første hånd (1) = den spiller, der indleder spillet af et stik
gentage en knibning = en og samme knibning foretages mindst to gange
Genåbningsdobling = en dobling til de umeldte farver, hvor vi holder meldeforløbet åbent på svagere kort end i andre situationer, fordi der ellers ville være tre passer i rækkefølge, og modstanderne ville købe kontrakten på (for) lavt niveau
gående farve = farve, hvor spilfører kan tage stik for alle kort direkte, fx EKDB 10 5 4 eller en farve, der bliver gående ved hjælp af en honnør fra makker
Gående farve = en langfarve (mindst syvfarve) med E-K-D i toppen af farven
hjerter = den næsthøjeste af far­verne i bridge. Rangordenen er spar, hjerter, ruder, klør
hold = betegnelse, for at du kan stoppe en farve, hvor modparten har mange kort. Exx i en farve er et hold, fordi du altid kan stikke mod­standernes kort med esset
hold = honnør(er), der stopper modspillernes farve honnør(er), der stopper modspillernes farve, fx udgør E-K-x to hold i en farve
holdturnering = spil ved to borde, hvor hjemmeholdet sidder Nord-Syd i åbent rum og Øst-Vest i lukket rum. To eller tre par, der deltager i en hold-eller cupturnering
honnor på honnor = vi spiller vores store kort til, når bordet spiller sit store kort ud
honnorafkast = se honnørmarkering
honnormarkering = markering af på makkers honnørudspil, hvilke honnører man sidder med, fx viser tilspil af damen efter udspil af esset D-B
honnører = E, K, D, B
honnørmarkering = markering i afkastsituationer af, hvilke honnører man har i en farve, fx viser afkast af kongen K-D-B-T, afkast af damen D-B-T-9 og så videre
honnørpoint = vi tæller es = 4, konge = 3, dame = 2 og bonde = 1 for at vurdere kortene
hp = forkortelse for honnørpoint
htp = forkortelse for honnør- og trumfpoint
hullet sekvens = to sammenhængende honnører plus en lavere honnør, fx K D 10
højt i tredje hånd = spilleren i tredje hånd bruger et højt kort for at presse baghånden til at spille sine store kort til
højt i tredje hånd = spilleren i tredje hånd bruger et højt kort for at presse baghånden til at spille sine store kort til
hånd = de 13 kort, som en bridge­spiller får tildelt, udgør en hånd
håndtype = hånd med trumfstøtte, hånd med egen langfarve, hånd med to farver, sanshånd (NT-hånd)
IMP = forkortelse for internationale matchpoint
indgang = sikkert stik, der kan anvendes for at komme ind på en bestemt hånd
indmelding = melding i farve eller sans, efter modparten har åbnet
intern sekvens = to sammenhængende mellemkort plus en højere honnør, eksempelvis K-B-T eller K-T 9
intern sekvens = to sammenhængende honnører plus en højere honnør, fx K-B-T
internationale matchpoint = en skala fra 0-24 IMP. Bruges til at regne pointforskelle ud i en holdkamp
invitation = forslag til, at makker melder udgang med maksimum
invitere fra honnør = spille et lille kort ud i en farve, hvor du har honnør(er) i toppen
Jacoby = navnet på ophavsmanden til transfermeldinger efter åbning 1 NT eller 2 NT
jævn fordeling = balanceret hånd; 4-3-3-3, 4-4-3-2 eller 5-3-3-2
jævn hånd = balanceret hånd (4-3-3-3,4-4-3-2 og 5-3-3-2)
kald/afvisning = lille kort viser styrke i farven, mens et højt kort viser svaghed. Det kalder vi også styrkemar­keringer eller Schneider
kald/afvisning = lille kort viser styrke i farven, mens et højt kort viser svaghed. Det kalder vi også styrkemarkeringer og Schneider
kaste af = lægge kort i anden farve end den, som spilles (men da må du ikke have et kort i den spillede farve)
kaste en taber af = bidrage til et stik med et tabskort i en anden farve
klør = den laveste af farverne i bridge. Rangordenen er spar, hjerter, ruder, klør
knibe = at spille lavt i tredje hånd, fordi et kort i anden hånd er kommet på mellemhånd
knibning = få en modstander på mellemhånd, så vi kun bruger vores store kort på deres store
kombinationskrav = den sammenlagte pointsum (hp eller htp) for et par er så stor, at der er nok point til at melde udgang. Der foreligger kombineret krav til udgang mellem de to hænder
kombinere chancer = spille på flere chancer i et spil, fx ved at tage E-K i en farve, inden man kniber i en anden farve
kontrakt = bestemmer, hvor mange stik spilfører mindst skal tage, samt om der spilles sans, spar, hjerter, ruder eller klør
konvention = aftale om en mel­dings særlige betydning. Stayman er et eksempel på en konvention
konvention = aftale om en meldings særlige betydning. Stayman er et eksempel på en konvention
korrigere resultatet = en turneringsleder kan korrigere resultatet i et spil, hvis han vurderer, at den ikke-fejlende side har lidt skade på grund af fx forkert forklaring af aftaler, eller at pausen efter en stopmelding ikke er blevet efterlevet
kortfarve = samlet betegnelse for en singleton eller en renonce i en farve
kortfarvevisning efter 1♥/♠ – 2♥/♠ åbner inviterer efter 1♥/♠ – 2♥/♠ til udgang ved at melde en kortfarve, så svarer kan vurdere, hvor godt kortene passer sammen
kortgiver = har givet kortene til spillet og indleder meldingerne
kortvurdering = vurdering af en hånds værdi ud fra andre faktorer end honnør- og trumfpoint
kravmelding = en melding , makker ikke må sige pas til. Ny farve er altid en kravmelding, for makker må ikke sige pas hertil
kroppen = betegnelse for en hånds mellemkort
krydstrumf = spilfører trumfer på begge hænder, frem og tilbage
krydstrumfning = at trumfe frem og tilbage mellem to hænder
langfarve = en farve på mindst seks kort
Lavinthal = et modspilssignal, hvor man kan signalere, hvilken farve man gerne vil have, at makker spiller tilbage
lavt i anden hånd = spille et lille kort i anden hånd, fordi makker rar chancen for at stikke i fjerde hånd
lilleslem = kontrakt på 6-trin-net. Du forpligter dig til at tage 12 stik
love for turneringsbridge = selv bridge har love og regler, der skal følges
lukket rum = et af de to borde i en holdkamp, normalt ingen adgang for tilskuere
længdemarkering = En måde at vise et lige eller ulige antal kort i en farve
major (9) = forkortelse for majorfarve
længdemarkering = måde at vise makker, hvor mange kort du har i en farve. Signalet anvendes, når modparten spiller en farve
låst farve = en farve, hvor den led, der åbner farven, mister stik herved
majorfarver = spar og hjerter
mappe = har fire lommer til spil­lernes kort og viser zonestilling
markering med honnør = lover honnøren under den spillede, ofte flere kort i en sekvens, fx K D B
melde kortene ud = afgive meldinger, der viser jeres samlede spillestyrke
meldekasse = indeholder 35 meldekort samt skilte med pas, dobler, redobler, alert, stop og turneringsleder
meldesystem = betegnelse for den måde jeres aftaler om meldingers betydning er sat i system. Jeres system hedder Nordisk Standard
melding = afgives skiftevis af de fire spillere i meldingerne
meldinger = den del i bridge, som foregår før spillet af kortene. Meldin­gerne bestemmer, hvem der skal være spilfører, og hvilken kontrakt der skal spilles
mellemkort = betegnelse for tiere og niere
mestertrumfen = modstanderne sidder tilbage med den største tilbageværende trumf
minorfarver = ruder og klør
minusfaktorer = faktorer, der samlet set bevirker, at en hånd har mindre værdi end det, honnørpointene tilsiger
minuszonen = vi er i zonen, men modstanderne er ikke
modspillere = de to spillere, der skal forsøge at sætte spilførers kontrakt
modspilssignaler = modspillernes mulighed for at signalere til hinanden, hvor gode og hvor mange kort i en farve de har
ND = forkortelse for negativ dobling
nedgang = hvert stik, som spilfører ikke får hjem i sin kontrakt
nedlæg for rest = med ene sikre stik tilbage kan spilfører eller en modspiller vise sine kort og lægge ned for rest negativ sans (2 B2K) = svaret 1 NT (6-10 hp) på åbning en i farve. Indført for at skelne fra åbning 1 NT (15-17 hp). Svaret 1 NT behøver ikke indebære en balanceret hånd
negativ dobling = en dobling, der viser den eller de umeldte majorfarver efter makkers åbning og indmelding i en anden farve
OD = forkortelse for oplysningsdobling
offer = en melding, der går en eller flere beter (ned), men som — doblet eller udoblet — giver færre point til modstanderne, end hvis de havde vundet deres egen kontrakt
oplysningsdobling (6) = dobling af modspillernes melding, der beder makker om at melde sin bedste farve
oplysningsdobling = dobling af modstandernes melding viser 12-17 hp og mindst tre kort i de umeldte farver eller mindst 18 hp uanset fordeling
overmelde i modpartens farve = vi bruger modpartens farve til at vise støtte til den farve, makker har vist
overtræk = vundne stik ud over kontrakten
parturnering = spil ved flere borde med to spillere i hvert par. Alle Nord-Syd-resultater spillet med præcis samme kort sammenlignes, og der fordeles point, 2-0, 1-1 eller 0-2. Det sker på samme måde for Øst-Vest
pas = en melding, der oftest viser dårlige kort, eller at du intet har at tilføje
passivt modspil = vi spiller imod for ikke at forære stik, fx udspil i trumf eller i en farve, hvor vi mangler honnører
passivt udspil = vi spiller ud for ikke at forære stik, fx udspil af et kort i den umeldte farve uden honnører i farven
plusfaktorer (2) = faktorer, der samlet set bevirker, at en hånd har større værdi end det, honnørpointene tilsiger
pluszonen = modstanderne i zonen, vi er ikke
præference = et valg mellem makkers to farver (en melding af nød)
præferere = vælge en af makkers to farver. En melding af nød.
på mellemhånd = honnør, der ikke kan give stik, fordi der sidder en højere honnør efter
regnskabet = fortrykt stykke papir, hvor resultaterne skrives ind, så man kan sammenligne resultater på tværs af deltagerne
rejse stik = presse modstandernes høje kort ud for at gøre egne til vindere
relæ = en billig melding, der giver makker plads til at vise sin hånd. 2• efter makkers åbning 24. eneste krav er et eksempel på et relæ, der holder meldingerne lavt. Vi kalder også 2• for “jaså”-meldingen
rundekrav = melding der kræver, at makker melder en gang til
renoncevisende dobbeltspring = dobbeltspring i en farve efter åbning 1♥/♠ viser renonce i den meldte farve, støtte til åbners farve og en åbningshånd
revers = en anden betegnelse for stigende melding
ruder = den næstlaveste af farverne i bridge. Rangordenen er spar, hjerter, ruder, klør
rundekrav = melding, der kræver, at makker mindst melder en gang til
rundpas = alle fire spillere passer første gang. Spillet spilles ikke, men resultatet noteres
safespil = måde at spille en farve på, så man maksimerer chancen for et bestemt antal stik mod eventuelt at aflevere et eller flere stik, uanset om det er nødvendigt eller ej
sammenhængende honnorer = honnører i rækkefølge, der understøtter hinandens værdi
sandsynligheder = hvor ofte en farvebehandling fører til størst muligt antal stik
sans (1,2) = det danske udtryk for at spille uden trumf (efter fransk sans atout)
sansinterval = det pointinterval, der gælder for en sansmelding, fx 1517 for 1 NT. Kaldes også sansgrænse
Schneider = navnet på kald/afvisning (styrkemarkeringer), hvor lav-høj viser styrke og høj-lav svaghed
SD = forkortelse for strafdobling
SD = forkortelse for strafdobling. En dobling, hvor der bliver udtrykt mistillid til, om kontrakten kan vinde
sekvens = flere på hinanden følgende honnører, fx K D B se ægte sekvens, uægte sekvens og hullet sekvens
simpel ny farve = åbner melder ny farve billigst muligt, og den nye farve passerer ikke 2 i åbners farve, fx 1♥ – 1♠
singleton = et kort i en farve
slem = kontrakt på 6- og 7-trinnet
slutmelding = den kontrakt, alle er blevet enige om
slutspil = man sætter modstanderne ind i en farve, hvorefter de er tvunget til at give favør
småkort = 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
spar = den højeste af farverne i bridge. Rangordenen er spar, hjerter, ruder, klør
specialmelding = aftale om en meldings betydning for at løse en speciel meldesituation. Stayman er et eksempel på en specialmelding
spil = kampen om de 13 stik i et spil bridge
spilfører = skal forsøge at spille en meldt kontrakt hjem. Han bestyrer både egne og bordets kort
spille til dobbeltrenonce = når hverken bordet eller spilfører har flere kort i en farve, og modparten spiller farven, så den ene hånd kan trumfe, og den anden hånd kaste en taber af
spille til dobbeltrenonce B4K= når hverken bordet eller spilfører har flere kort i en farve, og modparten spiller farven, kan den ene hånd trumfe, mens den anden hånd kaster en taber af
spille ud for at få en trumfring = udspilleren vælger en udspilsfarve med få kort i farven i håb om senere at kunne trumfe den farve
spilleteknik = metoder og regler til at spille kortene bedst muligt
spring i ny farve = åbner springer i ny farve for at vise ekstra styrke og ekstra fordeling, fx 11P-14, 34, der viser mindst 18 htp og mindst 5-5 med to gode femfarver
spring i ny farve = melding af en ny farve et niveau højere, end man behøver, fx 1♥-1♠, 3♣
springindmelding = indmelding, hvor du melder på et højere trin, end du behøver (viser svag hånd med langfarve). springindmelding = indmelding, der ikke er på laveste niveau, ofte afgivet for at spærre og tage meldeplads væk fra modstanderne
springstøtte = betegnelse for støtte af makkers farve i anden runde med spring, fx 1♥-1♠, 2♣ -3♥
spærremelding = melding, der tager meldeplads væk fra modparten. Melding på højt niveau. Afgivet for at gøre det sværere for modstanderne at finde den rigtige kontrakt. Ofte baseret på en lang farve eller god trumfstøtte til makkers farve
Spærremelding- krav til BV Længdekrav Vi bør altid have en seksfarve, dog kan en halvdårlig syv-farve eller endda en god femfarve (uden for zonen) forekomme.
Spærremelding- krav til BV Farvekrav Kravet til farve-kvaliteten kan variere, men det bør altid være en rimelig god farve, fx uz. mindst D 10 9 eller D B i top og iz. mindst K B i top.
Spærremelding- krav til BV Kontrolkrav Hånden bør højst have uz tre kontroller (kt) (E = 2 kt, K = 1 kt)., mens man iz. kan have fire kontroller bestående af et es og to konger (ikke to esser). Vi må ikke have en side 4-farve i major, idet en eventuel 4-4 tilpasning er meget vanskelig at finde efter en svag 2-åbning.
spørge efter esser = meldingen 4 NT, spørger makker om antallet af esser
spørge efter konger = meldingen 5 NT (efter esspørgemeldingen 4 NT) spørger efter antallet af konger hos makker
spørge efter majorfarve = forekommer efter NT-meldinger. 24 efter åbning 1 NT er den mest normale måde at spørge efter majorfarver
spørgsmål efter majorfarver = 24 som svar på åbning 1 NT spørger efter majorfarver
spørgsmål om konger = meldingen 5 NT (efter espørgemeldingen 4 NT) spørger efter antallet af konger hos makker
Stayman = navnet på 24 som spørgsmål efter majorfarver. Stayman = navnet på den amerikanske spiller, der opfandt 2♣ som spørgsmål efter majorfarver
Stenbergs 2 NT = meldingen 2 NT viser efter åbning 1♥/♠ 13+ htp og firkortstøtte til åbners farve (opkaldt efter svenskeren Alvar Stenberg)
Stenbergs 2 NT = meldingen 2 NT efter åbning 1V/4 viser 13+ htp og firkortstøtte til åbners farve (opkaldt efter svenskeren Alvar Stenberg)
stigende meldeforløb = åbner gen-melder en højere farve på et højere niveau end 2 i åbningsfarven, fx 1♣ 1♠: 2♥
stigende melding (3) = en spiller melder to farver i stigende rækkefølge, fx ruder fulgt af spar på et højere niveau. stigende melding = åbner genmelder en højere farve over 2 i åbningsfarven uden spring, fx 14-14, 2V
stik (1) = et kort fra hver spiller
stopmelding = en melding, som makker normalt passer til
storeslem = kontrakt på 7-trinnet
strafdobling = dobling af mod­standernes melding med den hensigt at få flere point for beterne. = dobling, hvor der bliver udtrykt mistillid til, om kontrakten kan vinde. Du får flere point, hvis kontrakten går ned, men afleverer flere, hvis den vinder. Forekommer sjældent på lavt niveau, hvor doblinger er oplysningsdoblinger
strafpas = OD forvandles til en strafdobling ved at passe. Den, der passer, er meget stærk i den doblede farve
styrkemarkering = lav-høj viser styrke i farven, og høj-lav svaghed i farven
svage åbninger = farvemeldinger fra 2♦ og opefter viser en langfarve med en pointstyrke på maksimalt 11 honnørpoint
svar på 1 træk i farve = svarers muligheder for at melde efter åbning ♠♥♦♣
svarers anden melding = den anden melding, svarer afgiver
svarhånd = makker til den, der har åbnet meldingerne
svarmelding = svarers første mel­ding efter åbning fra makker
systemkort = hvert par skal udfylde to systemkort, hvor der står, hvilket meldesystem og konventioner parret anvender. Der er også en beskrivelse af defensive meldinger samt modspilssignaler og udspil
taber(e) = et eller flere stik, vi forventer, modparten vinder
tempo = om man kan nå at få sin kontrakt hjem, inden modstanderne får stik nok til at bete kontrakten
tilspil i tredje hånd = position, hvor vi skal spille et kort til i tredje hånd
tofarvet hånd = mindst 5-4 i antal kort i to farver
top = bedste resultat på et spil i en parturnering
tophonnører = es, konge og dame
tophonnører = de tre tophonnører er es, konge og dame
topspille den korte hånd = at bruge de store kort fra den korte hånd for at undgå, at farven blokerer. Hvis du med E-x over for K-D-B-T x glemmer at tage esset, før du spiller kongen, blokerer farven
transfer = en overføringsmelding, hvor vi melder farven under den, vi har, for at få kontrakten på den stærkeste hånd
tredje farve = tredje farve fra såvel åbner som svarer er krav. Tredje farve fra svarer kan være en nødmelding, der viser værdier i farven, men det behøver ikke være en firfarve
tredje farve = tredje farve fra svarer er krav som åbner ikke må passe til. Det kan være en melding af nød, der viser værdier i farven, og behøver ikke være en firfarve.
tredje hånd = en spiller, der spiller til stikket som den tredje
tredje hånd = positionsbetegnelse for den spiller, der bekender med et kort som tredje hånd i stikket (eller som skal melde i tredje hånd, hvis vi er ved at melde)
trin = hvert af de syv niveauer, du kan melde på, fra 14 til og med 7 NT. Betegnelsen 1-trinnet benyttes ofte i stedet for 1-trækket
trumf = en farve, som via meldingerne får en fordel i spillet
trumfe på den korte trumfhånd (9) = trumfe en anden farve på den hånd, der har færrest trumfer
trumfeknibe = du kniber mod­standerne bag på dine egne honnø­rer ved at bruge dine trumfer. Du kan have ♥ over for ♥ E D B 10 på bordet og masser af trumfer hjemme. Nu spil­ler du hjerter til esset og lader ♥ D køre rundt, medmindre ♥ K kommer på, for så trumfer du
trumfmatte = angribe i en langfarve og tvinge spilfører til at trumfe, for at en af de to modspilshænder bliver længere i trumf end spilfører
trumfpoint = med mindst otte kort i en fælles trumffarve, egen god langfarve eller to gode femfarver kan du tælle trumfpoint: renonce = 3, sing­leton = 2 og doubleton = 1 ( BV I Bridgevejen kaldes trumfpoint for fordelingspoint
trumfrejse en farve = trumfe modstandernes høje kort i en farve, så egne kort bliver gode
trumfstøtte = det antal trumfer, som sammen med makkers meldte farve giver mindst otte trumfer sammenlagt
træk = hvert og et af de syv stik, der kommer efter bogen i bridgespillet
trække trumf = spilfører fjerner modspillernes trumfer
trækpoint = point for træk, som varierer for sans, majorfarver og mi­norfarver
turneringsbridge = bridgespil, hvor de samme spil spilles ved flere borde, og resultaterne sammenlignes bagefter
ubalanceret hånd = hånd, der ikke er balanceret
uden for zonen = Spilfører vinder eller taber færre bonuspoint
udgang = kontrakt, som giver mindst 100 i trækpoint
udgang på egen hånd = du kan på egen hånd se mindst ni stik i sans, ti i major eller elleve i minor
udgangsbonus = bonuspoint for meldt og vundet udgang
udgangsinvitation = foreslår at makker melder udgang med tillæg/ maksimum
udgangskrav = kræver, at parret mindst skal melde videre, til udgang er nået. melding, der kræver, at makkerparret ikke stopper under udgang
udspiller = den spiller, som spiller det første kort ud i første stik
udspilsdirigerende dobling = en dobling, der beder makker om at spille en bestemt farve ud. En dobling af Stayman 2♣ eller overføringsmeldingerne 2♦ og 2♥ er eksempler på udspilsdirigerende doblinger, hvor man beder om udspil i henholdsvis klør, ruder og hjerter
ugarderede honnorer = honnør(er) i korte farver, så man er tvunget til at spille honnørkortet under modstandernes honnører
utæt farve = farve som mangler flere tophonnører, fit K B 9 7 5 32
uægte sekvens = to sammenhængende honnører plus en lavere honnør, fxKD 10
zonen = spilfører får højere bonus for vunden kontrakt og større tab for beter i en kontrakt
zonestilling = er markeret på mappen
ægte sekvens = flere honnører i rækkefølge, fx K D B
åbent rum = et af de to borde i en holdkamp. Normalt åbent for tilskuere
åbners anden melding = den anden melding, som åbner afgiver
åbners tredje melding = den tredje melding, åbner afgiver
åbning = den melding, der indle­der meldingerne. Pas er undtaget
åbningshånd = en bridgehånd, som indeholder mindst 12 honnør­point