Undervisningsplaner

For bridgeinteresserede især

Hold 2018 Klik for at se undervisningsplan

Holdet  udgøres af 8 kursister

Hold 2019 Klik for at se undervisningsplan

Interesserede bedes venligst henvende sig til formanden for Møn Bridgeklub.