Kopier eventuelt billedet ind i Word og sæt størrelsen til A4.