B3 Kap 4 Åbners anden melding

For bridgeinteresserede især

Åbners anden melding

Emnet blev også behandlet i bog 1 kapitel 6 og bog 2 kapitel 5.

Husk åbners 3-trins raket: 12-15, 16-18, 19-21 ved genmelding og støtte. I sans er det 12-14 eller 18-19 spring.

Noter

Nyt stof: Visning af en kort farve (kortfarvevisning) efter 1/♠ > 2/♠ er en invitation til udgang. Den skal alerteres.