B1 Kap 4 Meldinger efter 1NT

For bridgeinteresserede især

De videre meldinger efter åbningen 1NT

Emnet bliver behandlet videre i bog 2 kapitel 3 og i bog 4 kapitel 3. Klik her for yderligere meldeeksempler.

Noter

Opdateret og uploaded 2019-01-10. Du får en generel beskrivelse af svarers muligheder efter åbners 1 NT melding og svarers ansvar som kaptajn i denne situation.

Noter

Revideret og uploaded 2019-01-10. Du får svarerne på åbningen 1NT for alle svarers niveauer - intervaller.
Stop 6-9 hp/http, Inviter 10-12 hp/http, Udgang 13+ hp/http, Lilleslem 18+ hp/http, Storeslem 22+ hp/http.

Noter

Stayman bruger du når du har en 4-farve i major.
Du kan også have en 4 og en 5-farve, men normalt bruges en overføringsmelding Jacony, når der kun er en 5-farve på hånden.

Spil 9>18 til kap. 4.

Noter