B1 Kap 6 Åbners anden melding

For bridgeinteresserede især

Åbners anden melding

Emner bliver også behandlet i bog 2 kapitel 5 og bog 3 kapitel 4.

Noter

Denne video vil blive redigeret ud i flere mindre.

B1K6.1 Fire håndtyper efter svarerne 1 over 1 eller 2 over 1

Noter

Trumfstøtte til svarer, 3 trins raket
2 farver: Melde en ny farve 12-18
Genmelde egen farve, 3-trins raket
Melde sans med en jævn hånd 

B1K6.2 Tre håndtyper efter svaret 1 NT

Noter

Meld ny farve 12-18
Genmeld egen langfarve, 3-trins raket
Jævn hånd: Melde 2 NT med 18-19 og pas med under 18. 

B1K6.3 Tretrins raketten for åbner

Noter

12-15 minimumshånd
16-18 mediumshånd
19-21 maximumshånd

B1K6.4 Åbner melder sans

Noter

12-14 > 1 NT, billigst muligt
18-19> 2 NT, spring i sans

B1K6.5 Åbner melder ny farve

Noter

12-18 > Simpel ny farve
19-21 > Spring i ny farve

Relevante spil fra Bøgerne 1 til 4 om Åbners anden melding

Åbners anden melding er har en lyseblå baggrundsfarve.

B1K7S3 skal læses således: Bog 1 Kapitel 7 Spil nr. 3.
Tallene under Å og S angiver hp/hpt hos henholdsvis åbner og svarer.
Min, Med og Max er belagt med en farve og angiver pm åbnings- eller svarhånden er en Minimum, Medium eller en svarhånd.
Yderst til højre er angivet den tilsvarende håndtype.

Spil Svarers 2 melding